Miller Sign Shoppe
 15146 174th St., Bonner Springs
 (O) 913-441-6883 (F) 913-441-8692
 Website
 
 Mills Trophies & More
 634 N. Nettleton Ave., Bonner Springs
 (O) 913-441-1490  (F) 913-441-2186
 Website
 

 
 
 
 
Bonner Springs-Edwardsville Area Chamber of Commerce
Mailing Address: PO Box 548  |  Bonner Springs, KS 66012
Physical Address: 309 Oak Street  (inside Union Bank & Trust)  |  Bonner Springs, KS 66012
913-422-5044  |  info@bsedwchamber.org  |  www.bsedwchamber.org  |  © 2016

Office Hours: Monday, Wednesday, Friday  |  9:00am - 1:00pm
Powered by Wild Apricot Membership Software